*منظور از تعداد متر مربع است. مثال: تعداد 10 عدد یعنی 10 متر مربع.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

برای اطمینان بیشتر از متراژ موجود در انبار با کارخانه تماس بگیرید.