سنگ سفید ساختمانی

سنگ سفید ساختمانی

سنگ سفید ساختمانی دارای انوع متفاوتی می باشد که بستگی به مکانی دارد که میخواهیم از آن استفاده کنیم مکان هایی که میخواهیم از سنگ سفید ساختمانی استفاده کنیم اعم از:

  • دیوار داخلی ساختمان 
  • دیوار بیرونی ساختمان 
  • کف داخلی ساختمان 
  • کف بیرونی ساختمان 

دیوار داخلی ساختمان

انتخاب سنگ سفید مناسب برای دیوار های داخلی ساخمان خیلی ساده و راحت می باشد به دلیل اینکه برای دیوارهای داخلی از هر جنس سنگی میتوان استفاده کرد از جمله مرمریت ها ،کریستال ها ،گرانیت ها ،مرمرها و تراورتن ها می توان برای فضای دیوارهای داخلی استفاده کرد 

سنگ ساختمانی سفید

دیوار بیرونی ساختمان

حال برای انتخاب سنگ سفید برای دیوار های خارجی ساختمان کمی سخت و با احتیاط زیادی می باشد به دلیل اینکه بیرون ساختمان به خاطر شرایط آب و هوایی و تابش مستقیم خورشید و بارش باران های اسیدی انتخاب جنس سنگ بسیار مهم و ضروری می باشد مناسب ترین جنس سنگ برای نمای بیرونی تراورتن ها می باشند که در تراورتن ها هم انتخاب سفید آن بسیار قابل اهمیت می باشد که تراورتن عباس آباد یکی از تراورتن های سفید ی است که برای استفاده در نمای بیرونی یکی از بهترین انتخاب ها می باشد و گزینه مناسبی برای نمای بیرونی سفید و کرم و نماهای کلاسیک و مدرن می باشد . 

تراورتن عباس آباد

کف داخلی ساختمان

انتخاب سنگ سفید برای کف ساختمان های داخلی هم کمی با احتیاط می باشد به دلیل رفت و آمد بر روی آن و ریخته شدن آب بر روی سنگ ولی ساده تر از انتخاب برای نمای بیرونی است چون در شرایط جوی آب وهوایی بیرونی نمی باشد  سنگ مناسب برای کف داخلی ساختمان ها از مرمریت ها، کریستال ها ، مرمرها ، گرانیت ها و تراورتن ها استفاده می شود .و نکته مهم برای انتخاب سنگ سفید از بین این همه جنس سنگ سنگ هایی است که لکه بر روی آنها نماند و با پاک ردن لکه ها پاک شوند و نکته بفدی جذب آب پایین این که برای شستشو مشکلی برای سنگ به وجود نیاید 

کف بیرونی ساختمان

سنگ سفید مناسب برای کف بیرونی ساختمان هم به اندازه انتخاب برای دیوارهای بیرونی به دلیل شرایط جوی سخت و با ملاحظات می باشد همین طور که گفتیم تراورتن ها برای دیوار های بیرونی مناسب است و همین طور هم سنگ های تراورتن برای کف بیرونی هم مناسب است  ولی کف بیرونی از سنگهایی که فرآوری آنها به صورت صیقلی نباشند استفاده میکنند همانند شیاری ها و سنگ هایی که حفره های آنها پر نشده باشد و ساب نخوره باشد 

چه سنگی مناسب کف ساختمان است؟

در کل سنگ سفید ساختمانی سنگی است که استفاده زیادی دارد و زیبایی خاصی هم به نماهای داخلی و خارجی ساختمان های شما می دهد برای نماهای کلاسیک و مدرن اصولا از سنگ های سفید استفاده می شود و اکثر معماران و پیمانکاران ساختمانی از تراورتن سفید عباس آباد برای نماهای خود استفاده می کنند به دلیل استحام بالا و جذب اب پایین و مقاوم در برابر هر شرایط اب و هوایی .